Cea mai bună investiţie: capitalul uman

Câte titluri de formatul: „ în ce merită să investeşti”, „cu ce capital porneşti”, „cum să investeşti inteligent” nu abundă pe paginile ziarelor, revistelor de specialitate, atât online cât şi foşnitoare a material viu? De fiecare dată, coordonată esenţială, care primează pentru a putea măcar purta această discuţie este banul, averea, „verdele” certificat şi tipărit de dictatorul de fier al valorii. Acea substanţă care conferă combustibil maşinăriilor financiare, care la rândul lor, trasează „bonurile de ordine” pentru orice şi oricum. În curând, şi aerul va avea un preţ. Măsurabil pe piaţa monetară sau nu, asta va urma să vizualizăm. Eu una, sper să nu…

Cu toate acestea, mai niciodată sau chiar deloc, nu aducem în discuţie capitalul uman, sursă regenerabilă şi inepuizabilă de speranţă, sens şi oxigen al plenitudinii interioare. Sursă care abundă în orice colţ, se hrăneşte de la sine şi este interdependentă, pentru a se putea menţine şi perpetua ca specie imaterială, care nu se poate contoriza, dar se simte şi este intrinsec absolut necesară, în fiecare moment al pulsului vital. Capitalul umanului, din perspectiva valorii morale a omului de a nu exista doar pentru sine, creează o adevărată industrie a dezvoltării, supravieţuirii, triumfării şi progresului, pe scara celor mai importanţi indicatori care investesc necontenit în sprijinul, încurajarea şi susţinerea celuilalt. Pentru a putea să primeşti, astfel, înapoi, nu o dobândă groasă, ci o cantitate imposibil de măsurat, dar nu în monede, bancnote, ci în reuşite ce vor fi valabile şi utilizabile veşnic, la o valoare din ce în ce mai mare, deoarece ele  nu vor stagna, nu se vor deprecia în conformitate cu celelalte, se vor multiplica de la ins la ins, de la puţin la puţin rezultând unicul „tot” necesar: investiţia umană, cea mai bună investiţie.

În decursul ultimelor luni, am realizat, simţit şi trăit cu adevărat acest fenomen, concept, „tranzacţie”  pe care toţi o punem în practică, dar căreia foarte puţini îi realizăm intensitatea şi importanţa catalizatoare în viitorul şi cariera unui om. Poate, pentru că nu suntem atenţi la modul în care o facem, la îmbrăcămintea cuvintelor sau la tonalităţile portativului comportamentul  sau pentru că nu acordăm importanţa capitală unui singur sprijin, concretizat într-o îmbrăţişare sau într-o strângere de mână fermă. Însă toate acestea se adună, se aliniază în mentalul fiecăruia şi trasează drumul interior, lovindu-se în permanenţă de astfel de coordonate, care duc, în final, la reuşita sau eşecul fiecăruia.

De această dată, am fost mult mai atentă… de ce? Pentru că diferiţi oameni, sub diferite forme, atitudini, tactici verbale, comportamentale au ales să investească, astfel, în mine.  În speranţa mea de a deveni ceea ce îmi doresc, ceea ce poate nici nu am visat, dar ştiu că pot deveni şi reuşi, dacă voi primi şi voi acorda, la rândul meu, acest capital uman, care nu va putea niciodată fi evaluat în formă materială, pentru că este unic, identificator pentru acel ins şi ordonator principal în alegerea celor mai importante traiectorii decizionale.

Să îi găseşti pe acei oameni care să îşi pună speranţa în tine, să te ajute, să te îndrume, ghidându-se după un singur gând sincer, nefaţetat, neprelucrat, netipărit în vederea satisfacerii altor interese proprii, consider că reprezintă contribuţia cea mai importantă la setarea definitivă şi irevocabilă a sensului tău, ca individ, în această viaţă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s